Wewnętrzny kanał do anonimowych zgłoszeń dla sygnalistów (zgodny z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i Dyrektywą o ochronie sygnalistów)