Prawo Kultury

Wszystkie artykuły
Starożytna Grecja

Teatr grecki cz. 2, Antesteria – niezrozumiałe święta dionizyjskie

Dionizos to bóstwo, którego wyobrażenia znajdujemy najczęściej na wazach greckich. Jest mitycznym dawcą wina, podstawowego produktu którym cieszą się na co dzień Ateńczycy. Wino na charakter kulturotwórczy, nie jest jedynie napojem który ma umilić trudy życia, ale jego znaczenie ma charakter głęboko religijny, bez wina…