Prosty system szyfrowania i deszyfrowania dokumentów elektronicznych w kancelarii.