Studencki Magazyn Forward. Premiera siedemnastego numeru

Magazyn Forward, nr 17

Prawo Kultury

Wszystkie artykuły
Filharmonia Szczecińska

Diffusion Art w najbliższy weekend w Filharmonii

W ostatni weekend listopada unikatowe wnętrza nowego gmachu Filharmonii posłużą jako miejsce przeplatania się rozmaitych form sztuki: muzyki, instalacji i rzeźby. Dyfuzyjny charakter przedsięwzięcia, którego pomysłodawcami są Jerzy Mazzoll i Robert Knuth, celuje w ukazanie alternatywnej twórczości w ramach instytucji kojarzonej na ogół z bardziej tradycyjnymi czy wręcz „klasycznymi” formami wyrazu. dyfuzja 1….